Ponedeljek, 07 15th

Last update08:33:10 PM

Splošno o EFT izobraževanju

O EFT izobraževanju

Velikokrat me sprašujete, kako je organizirano uradno EFT izobraževanje in kaj točno pomenijo nekateri izrazi. 

Na prvotni Gary-jevi www strani (dobro znani www.emofree.com) sta bila nekoč organizirana dva izpita, ki so jih prijavljeni opravljali preko interneta. Za to, da je nekdo opravil izpit, je moral podrobno poznati določen komplet posnetih DVD-jev in razumeti, kaj gleda. Izpita sta se imenovala osnovni (EFT-CC) in nadaljevalni (EFT-ADV). Vprašanja je v dogovoru z Gary-jem sestavila dr. Patricia Carrington, ki ima naziv EFT mojster. Sama sem oba izpita uspešno opravila – enega pomladi in drugega pozno jeseni leta 2005. Seveda sta bila oba v angleščini.

Poleg teh dveh izpitov so se na njegovi spletni strani nahajali opisi treh stopenj EFT delavnic, ki pa so potekale v živo – v skupinah – in so imele čisto enostavna imena - po stopnjah težavnosti - 1.stopnja (Level 1), 2.stopnja (Level 2) in 3.stopnja (Level 3). Gary je v sodelovanju z nekaterimi EFT mojstri, ki so že imeli izkušnje s poučevanjem, za vsako od teh treh delavnic predpisal podroben predmetnik, število ur trajanja in zaželjene rezultate znanja pri ljudeh, ki bi te delavnice obiskali. Vodil jih nikoli ni Gary osebno, pač pa ljudje, ki so se čutili sposobne in poklicane za to delo. Napovedniki za te delavnice so bili dolgo časa brezplačno objavljeni na njegovi spletni strani, da so ljudje lahko izvedeli, kje se kaj dogaja in se jih udeleževali. Že takrat je bila v Angliji ustanovljena neprofitna organizacija AAMET (sedaj AAMET International), ki je Gary-jeva priporočila za žive tečaje vzela za svojo osnovo in skrbela za kvaliteto tozadevnega izobraževanja.

Gary je v tem času intenzivno osebno delal z nekaterimi posamezniki, ki so se prijavili na njegov Masters Program. Ta program je deloval do meseca oktobra 2007, v veliko pomoč pri vodenju tega obsežnega programa pa je bila Gary-ju Ann Adams (ena prvih EFT mojstrov tudi sama), dolgoletna direktorica Centra za problematične otroke v ZDA (pri njej sem delala tečaj EFT Prve stopnje tudi jaz in bilo je nepozabno). Prijav v program je bilo ogromno, uspešno opravili pa so ga izjemno redki - ljudi, ki ponosno nosijo naziv EFT Mojster (EFT Master), je na svetu samo 29.

Jeseni leta 2008 je Gary ugotovil, da bo potrebno sistem preverjanja znanja izboljšati, saj je šel razvoj metode EFT bliskovito naprej, od prvotnih dveh kompletov DVD-jev smo jih do takrat imeli že osem (v vsakem kompletu je od 6 do 10 DVD-jev na določeno temo, na vsakem DVD-jev je mnogo ur posnetkov) in star sistem izobraževanja ni več služil svojemu namenu.

Zato je Gary od oktobra 2008 do januarja 2010 (dobro leto dni) izvajal zahtevnejši sistem. Pripravil je tri izpite – z imeni EFT Cert-I, EFT Cert-II in EFT Cert-III, vsakega z natančnim študijskim gradivom, napotki, primeri in postopki. Za opravljanje posameznega izpita je spet zahteval podroben ogled DVD posnetkov. Vsi trije izpiti so se opravljali preko interneta.

Poleg tega pa je naredil veliko spremembo pri t.i. živih delavnicah (1.stopnja, 2.stopnja in 3.stopnja). Ukinil je namreč seznam vseh takih delavnic na svoji spletni strani, saj je ugotovil, da se kljub izrecnim priporočilom o tem, kaj naj posamezna stopnja pokriva in koliko časa naj traja, predavatelji teh priporočil mnogokrat niso držali – ali zato, ker se jim ni zdelo pomembno, ali zato, ker niso znali, ali zato, ker so pod imenom EFT predavali pač tisto, kar so znali… žal.

Kontrole kvalitete teh živih delavnic namreč z njegove strani nikoli ni bilo – in jo tudi ni moglo biti – z vsako kontrolo pride namreč takoj tudi nujna birokracija, in v to se Gary nikoli ni želel spuščati. Metodo EFT je že od vsega začetka človeštvu ponudil kot darilo – in pri darilu policija pač ne paše zraven.

Januarja 2010 je Gary Craig objavil, da odhaja v pokoj in da bo spletno stran www.emofree.com prevzel in vzdrževal Dawson Church, urednik pri mnogih založbah in takrat že priznan pisec strokovnih knjig. Spletna stran se je preimenovala v www.eftuniverse.com in obdržala obširno bazo člankov strani www.emofree.com.

Ljudje pa se še vedno želijo učiti v varnem okolju in pod nadzorom izkušenejših ljudi.

Kako torej oceniti, kateri od organizatorjev mnogih EFT delavnic na trgu je vreden zaupanja in kateri ne?

Eden od načinov je, da se vsak malo pozanima o stopnji izobrazbe predavatelja. Zato sem tudi pisala zgornji zgodovinski opis – da bo slika jasnejša.

Organizacij, ki so že ali pa še bodo prevzele nadzor nad trgom tozadevnih izobraževanj, je že kar nekaj. Prva kvaliteta je vsekakor spletna stran zgoraj omenjenih 29-ih EFT Mojstrov (www.eftmastersworldwide.com), kjer najdete vse tečaje ki jih izvajajo oni.

Naslednja zelo kvalitetna organizacija je mednarodna organizacija AAMET International (www.aamet.org), ki skrbno bedi nad kvaliteto ponudnikov EFT storitev. Vsi predavatelji, ki imajo z njihove strani dovoljenje da predavajo, so morali svoje znanje dokazati na različne načine in pred različno publiko (sama sem za to izobraževanje porabila kar nekaj let in sem sedaj ena od njihovih certificiranih predavateljic). V skladu z AAMET pravilnikom predavam uporabo metode EFT, sem mentor svojim tečajnikom in jim pomagam, kadar se kaj zatakne tudi kasneje.

Predmetniki za posamezno EFT stopnjo so določeni, po 2. in 3.stopnji morajo kandidati opravljati tudi izpit, če hočejo imeti naslov Izvajalec metode EFT 2.stopnje (oz 3.stopnje). Vsak izvajalec mora za ohranjanje tega naziva v letu od prejetja naziva voditi evidenco ur, porabljenih za svoje izpopolnjevanje – in vsak predavatelj ima pravico in dolžnost, da te sezname kontrolira, saj smo na nek način moralno odgovorni za kvaliteto ljudi, ki prenašajo znanje o metodi EFT naprej.

Diplome, ki jih prejmejo tečajniki v okviru teh tečajev, so mednarodno priznane, AAMET je v tujini deležna zaupanja zavarovalnic, kjer morajo izvajalci skleniti svoje zavarovanje.


Poleg organizacije AAMET skrbi za kvaliteto tudi že prej omenjen EFT Universe, še tretja organizacija pa je ACEP (Association for Comprehensive Energy Psyhology), ki pa delujeta predvsem na področju ZDA.

Obiskovalci te strani, ki jih dejansko zanima, kdo je usposobljen in mednarodno priznan EFT predavatelj, si lahko ogledajo spletne strani omenjenih treh organizacij in se sam prepričajo, kaj je res in kaj ne.